info@ArboTerBekke.nl

|

06-30986773

Risico-inventarisatie

Wat is een Risico-inventarisatie en evaluatie?

Een RI&E is voor werkgevers een verplicht middel om de gezondheid en veiligheid te bevorderen. Elk bedrijf met personeel moet door een veiligheidskundige laten inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers. Dit moet schriftelijk worden vastgelegd. In deze ri&e moet ook een Plan van Aanpak (PVA) zijn opgenomen. Daarin staat beschreven welke maatregelen een werkgever gaat nemen om de geconstateerde risico’s aan te pakken. Ten slotte moeten in een ri&e de arbeidsongevallen uit het verleden worden opgenomen.

Waarom een Risico-inventarisatie en evaluatie?

Volgens Artikel 5 van de Arbowet is elke ondernemer met personeel verplicht te beschikken over een RI&E inclusief plan van aanpak.

Een RI&E dient actueel te zijn en opgesteld volgens de richtlijnen. Als een RI&E niet voldoet zal de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) hiertegen optreden. Hierbij kunt u denken aan hoge opgelegde boetes. Ook kan het een eis zijn van uw verzekeraar wanneer u een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) bezit of heeft aangevraagd. Veelal is in uw verzekeringsvoorwaarden van de AVB opgenomen dat er een verhoogd eigen risico geldt bij het ontbreken van een actuele RI&E met plan van aanpak. ACTB heeft samen met een van de samenwerkingspartners een RI&E ontwikkeld, die in een oogopslag alle risico’s in kaart brengt. Een keurig digitaal boekwerk met alle informatie, risico’s, knelpunten en aandachtspunten. Ook kunnen wij hierbij extra belangrijke documentatie ter ondersteuning van uw nieuwe RI&E leveren. Met een RI&E van ACTB is het ook mogelijk en eenvoudig om jaarlijks uw RI&E inclusief Plan van aanpak actueel te houden. Een RI&E van ACTB voldoet aan alle wettelijke en toetsingseisen !

Neem contact met ons op

Volg Ons
Contact

Burgemeester van der Grondenstraat 38
7711 HT Nieuwleusen

06-30986773

info@ArboTerBekke.nl

Copyright © ArboTerBekke. All Rights Reserved.

Designed by Arjan with HTML Codex