info@ArboTerBekke.nl

|

06-30986773

ISO certificering

Een managementsysteem is een bedrijfskundig model om bepaalde risicogebieden preventief te beheersen.

ISO 9001 is een richtlijn die kaders geeft voor het borgen en managen van de kwaliteit van diensten en producten.

ISO 14001 is gericht op het beheersen en beperken van de milieu impact en sluit aan bij onderwerpen als MVO en circulaire economie en speelt in op het belang voor organisaties om hun milieubeleid te baseren op een goed inzicht in zowel de interne als externe ontwikkelingen, maar ook in de eisen en verwachtingen van belanghebbenden.

ISO 45001 is een Arbo-managementsysteem en gaat over het handhaven en waarborgen van veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Met het managementsysteem gaat u aan de slag met het voorkomen en reduceren van ongevallen, letsel en ziekte op de werkvloer en probeert dit waar mogelijk te vermijden.

De ISO 45001 norm is, net als ISO 9001 en ISO 14001 gebaseerd op de High Level Structure. Hierdoor wordt het vertalen van normeisen naar een integraal managementsysteem voor Kwaliteit, Arbo en Milieu eenvoudiger.

Ook op het gebied van Arbo zijn er tal van normen zoals de in Nederland veel voorkomende Veiligheids- Gezondheids- en Milieu Checklist voor Aannemers (VCA) die in maar liefst 3 varianten (* / ** / P) voor uitvoerende partijen is opgesteld met daarbij ook een norm voor uitzendbureaus (VCU) en opdrachtgevers (VCO). VCA richt zich met name op risicovolle activiteiten in bijvoorbeeld petrochemie of bouw.

Dienstverlenende of logistieke bedrijven kunnen niet voor VCA gecertificeerd worden en kunnen dus beter kiezen voor de ISO 45001 norm.

ACTB biedt ondersteuning, zodat u goed voorbereid bent voor de certificering(en).
Naast het opstellen van opstellen van benodigde procedures/werkafspraken en ondersteunende formulieren, ondersteunen wij u bij de risk-based interne audits, en helpen wij u bij het beoordelen van het systeem door het topmanagement.

Neem contact met ons op

Volg Ons
Contact

Burgemeester van der Grondenstraat 38
7711 HT Nieuwleusen

06-30986773

info@ArboTerBekke.nl

Copyright © ArboTerBekke. All Rights Reserved.

Designed by Arjan with HTML Codex